Wickiup Hill Natural Area, Sept. 23, 2017 - IowaMushroom
Crinula calciiformis and Holwaya mucidia

Crinula calciiformis and Holwaya mucidia

Crinula calciiformis and Holwaya mucidia

whnaphotographer roger heidtcrinula calciiformisholwaya mucidia